Spoločnosť Handtmann získava cenu Daimler Supplier Award 2015

Trofej navrhnutá úsekom dizajnu spoločnosti Daimler odovzdal predseda predstavenstva Daimler AG Dr. Dieter Zetsche (vľavo) a Dr. Klaus Zehender predseda úseku nákupu a kvality dodávateľov Mercedes-Benz Cars (2 sprava) šéfovi firmy Thomasovi Handtmannovi.

DAIMLER SUPPLIER AWARD 2015 UDELENÁ SPOLOČNOSTI HANDTMANN

Automobilový výrobca Daimler vyznamenal spoločnosť Albert Handtmann Metallgusswerk GmbH & Co. KG cenou Daimler Supplier Award 2015 a tým ocenil vynikajúce výkony v oblasti „odlievania z ľahkých kovov, ako aj komplexné systémy a moduly pre motory a technológiu výfukových plynov automobilového priemyslu".

 

Na ôsmom udeľovaní ceny Supplier Award spoločnosti Daimler AG mohol Thomas Handtmann, šéf koncernu Handtmann, prijať 25. februára 2016 žiadanú cenu z rúk predsedu predstavenstva Dr. Dietera Zetscheho a predsedu oblasti Dr. Klausa Zehendera. Sme veľmi hrdí na toto ocenenie, ktoré podčiarkuje medzičasom 30 rokov trvajúci partnerský a úspešný vzťah medzi spoločnosťou Daimler a našim podnikom", konštatuje Thomas Handtmann. „S našimi štyrmi výrobnými závodmi v Európe a Ázii a našou systémovou technikou pre komplexné systémy pohonov ponúkame riešenia, moduly a systémy, ktoré prispievajú k rastu efektivity výroby a k medzinárodnej konkurencieschopnosti zákazníkov ako je Daimler"

 

Partner prvej voľby

 

Spoločnosť Daimler AG každoročne oceňuje vybraných dodávateľov spolu v troch kategóriách v odvetviach Cars, Trucks & Buses a IPS (služby) za ich nadpriemerné výkony v uplynulom obchodnom roku. Spoločnosť Handtmann dostala cenu v kategórii PARTNERSHIP. Spoločnosť Handtmann si zaslúžila cenu ako spoľahlivý partner, ktorý podporuje globálny rast Mercedes-Benz vďaka investíciám do rozšírenia kapacít a nových zariadení. V minulom a prebiehajúcom obchodnom roku investovala divízia odlievania z ľahkých kovov spoločnosti Handtmann okolo 30 miliónov eur do novej výrobnej budovy vrátane najmodernejšieho technického vybavenia strojov v závode Biberach. Okrem materiálu hliníka tu bude v budúcnosti systémový dodávateľ pre automobilový priemysel vyrábať aj diely zo zliatin ľahkých kovov z horčíka. Pre výrobné odvetvie Mercedes Benz Cars vyrába spoločnosť Handtmann odnedávna aj komplexné hotovo obrobené prevodové skrine z horčíka

 

„Toto nové vyznamenanie, potom ako sme už v roku 2012 dostali cenu Volkswagen Group Award ako jeden z 18 prémiových partnerov, je pekné potvrdenie všetkých našich snáh", teší sa aj konateľ Dr. Michael Hagemann. „Naša vďaka patrí všetkým zamestnankyniam a zamestnancom, ktorí s neúnavnou angažovanosťou prispievajú k tomu, že naša spoločnosť dokáže obstáť v každodennej konkurencii a aj sa ďalej rozvíjať."