Technológie pre automobilové systémy

Inovačná sila, vývojová a procesná kompetencia sú pre spoločnosť Handtmann rozhodujúce faktory, aby sme mohli účinne konať so svojimi zákazníkmi.

V spoločnosti Handtmann vsádzame na najmodernejšie zariadenia a systémy na procesne bezpečnú montáž.

Zváranie Cr/Ni ocele pomocou lasera tuhej fázy pulznou metódou. Zábleskovými výbojkami pumpovaný 250 W pulzný laser.

Zváranie hliníkových dielov pomocou vláknového lasera CW metódou. 3 kW diódami pumpovaný vláknový laser.

Monitorovanie zvarového kúpeľa počas procesu pomocou priestorovo rozlišujúcej vysokorýchlostnej kamery detekciou spätne sa odrážajúceho laserového žiarenia. Týmto sa dajú zaznamenávať a hodnotiť pre laser špecifické kvalitatívne znaky, ako je poloha ohniska, poloha zvárania, hustota energie, posuv zvárania, ochranný plyn, geometria tavného kúpeľa, otvory ako aj škvrny.

Monitorovanie zvarového kúpeľa počas procesu pomocou fotodynamických snímačov na základe vlnových dĺžok. Pritom sa zaznamenáva spätné odrážanie laserového lúča, teplota keyhole (taveniny), ako aj intenzita plazmového žiarenia. Na posúdenie kvality sa navzájom sledujú skutočné signály a ich charakteristika s referenčnými signálmi dobrých dielov.

Technika elektrónového zvárania umožňuje pomocou univerzálneho tvaru lúča pod vysokým vákuom skoro bezchybné zváranie hliníkového tlakového odliatku, ktorý pripravuje zodpovedajúce problémy vplyvom stlačených uzavretých plynov.
Zväzok elektrónov vytvorený v generátore, cca 30 – 50 % rýchlosti svetla, je vedený magnetickým sústreďovaním a vychýlením na zváraný povrch dielu. Pri dopade spôsobí premena kinetickej energie na tepelnú energiu natavenie materiálu. Postup si vyžaduje prostredie pod vysokým vákuom, pričom je navyše na lúčovú techniku potrebná zodpovedajúca kamerová a vákuová technika.

Nitovacia technika umožňuje vysoko pevné, zaťažiteľné spojenia kovov bez nevýhody tepelne podmienených zmien štruktúry základného materiálu. Pomocou radiálneho bodového zvárania sa dajú s malým vynaložením sily plasticky tvarovať aj vysoko pevné ocele a tak realizovať tvarové znitovanie. Špeciálna hypocykloidná dráha hlavičkára dosahuje bodovo presný dotyk s obrobkom a tým rovnomerné valcovanie tvarovaného materiálu smerom von. Typické použitia sú spojenia hriadeľ/páka na prenos točivého momentu.

Postupy skrutkovania používané v spoločnosti Handtmann sa zakladajú na plne elektronických systémoch s integrovaným monitorovaním točivého momentu/uhla otočenia. Spektrum zahŕňa rukou vedené systémy s mechanickou alebo aj elektronickou kontrolou polohy, ako aj automaticky polohované systémy. V závislosti od stupňa automatizácie a počtu kusov sa skrutky privádzajú oddelené alebo vložené ručne alebo plnoautomaticky.
Monitorovací, resp. ovládací softvér navyše umožňuje program skrutkovania citlivo vyladený na špeciálny prípad. Dajú sa rozpoznať a vyhodnotiť chyby závitov, chyby ochrannej vrstvy, chýbajúce diely alebo aj chyby materiálu.

Spájanie nátrubkov, kolíkov a viek pôsobením vysokej axiálnej sily. Pri jednotkách sily sa používajú pneumatické, hydropneumatické alebo elektrické vretenové pohony. Komplexnejšie procesy spájania je možné bezpečne zorganizovať odstupňovanými priebehmi procesov. Online hodnotenie procesu spojenia sa uskutočňuje pomocou senzorického zaznamenávania sily a dráhy. Tak sa dajú dostatočne určiť vplyvy na očakávanú kvalitu spojenia, ako napríklad povrch, faktor trenia, ochranná vrstva a rozmerová nadmiera.

Keď ide o to, skontrolovať absolútnu nepriepustnosť dielov namáhaných vysokým tlakom, je to možné uskutočniť iba pomocou héliovej skúšky. Pritom sa testovacia komora skoro úplne evakuuje. Toto si vyžaduje veľmi náročnú techniku vákuového čerpadla. Následne sa testovacia komora naplní pod tlakom héliom. Atómy hélia, ktoré sú výrazne menšie oproti vzduchu, môžu jednoducho preniknúť cez prípadné netesné miesta a následne sa zozbierajú a vyhodnotia pomocou hmotnostného spektrometra. Postup sa používa napríklad vo vysokotlakových rozdeľovačoch paliva.

V nízkotlakových systémoch ako sú napríklad nasávacie systémy sa tesnosť kontroluje metódou rozdielového tlaku. Pritom sa testovaný diel, ako aj referenčný testovací priestor v meracom prístroji vystavia rovnakému tlaku. Následne špeciálna komora rozdielového tlaku zmeria prípadné rozdiely tlaku podmienené netesnosťou dielu. Táto metóda umožňuje merania do 1 Pa, alebo 1/100000 bar.

V spoločnosti Handtmann sa používajú najrozličnejšie systémy na optickú kontrolu označení, montážnych stavov, ako aj povrchových kontrol.

Označenie: Tu sa používajú čítačky kódov na dekódovanie a vyhodnotenie kódov DataMatrix. Kódy samotné sa môžu umiestniť potlačou etikiet, ihlovým razením a laserovým popisom.

End-of-line kontrola: Tu sa kontroluje správny montážny stav. S použitím optimálnych osvetlení sa vytvára a vyhodnocuje kamerový obraz. Príslušnú kontrolnú úlohu je možné splniť detekciou hrán/objektov a vhodných meracích algoritmov.

Povrchová kontrola: Kontrola obrobených povrchov odliatkov vzhľadom na póry a bubliny pomocou 2D kamier pohybujúcich sa na NC osiach. Vyhodnotenie metódou svetlých/tmavých polí.

Všetky procesné údaje montážnych zariadení, ktoré sú relevantné pre proces, sa ukladajú v databázach. Cyklická analýza týchto údajov štatistickými metódami umožňuje vysokú transparentnosť výroby. Živé zobrazenia skutočných stavov tak umožňujú krátke reakčné časy v prípade odchýlok trendu a zvýšenom výskyte chýb.

Ľahká zliatina

Handtmann Leichtmetallguss

Hightech liatie s inováciou a tradíciou

Vďaka vývoju a realizácii technicky náročných riešení v postupoch tlakového liatia, Lost Foam (liatia do plnej formy), gravitačného kokilového liatia a mechanického obrábania je spoločnosť Handtmann kompetentný systémový partner pre hliník a horčík. Známi výrobcovia a dodávatelia sa spoliehajú na naše schopnosti.

Kontaktujte nás!

Máte otázky k našim technológiám a procesom?

Handtmann zamestnanci v rozhovore

 S radosťou sme tu pre vás.