Nákup

Základ pre dlhodobé partnerstvá

Nákup komponentov, služieb, ako aj surovín, pomocných a prevádzkových látok predstavuje podstatný základ našej výroby. Kvalita dodávaných komponentov a výkonov pritom rozhodujúco určuje úspech nášho podniku. Spoločnosť Handtmann pritom vsádza na vysokú schopnosť inovácie a kvalitu, ako aj konkurencie schopné ceny u našich dodávateľov. Len spoločne môžeme zvládnuť výzvy náročného trhového prostredia v automobilovom priemysle. Kooperáciou, strategickými partnerstvami a konzekventným rozvojom nášho supply chain je naším cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu výrobkov, zaistiť zásobovanie našich zákazníkov a etablovať na trhu konkurencie schopné koncepcie. Ako rodinný podnik strednej veľkosti sa pritom snažíme o dlhodobé partnerstvá s našimi dodávateľmi.

Handtmann - weltweit

Handtmann - weltweit

Centrálny nákup

Ako centrálna oblasť v spoločnosti Handtmann prepájame všetky procesy obstarávania v obchodnej oblasti odlievania z ľahkých kovov pre naše európske výrobné závody:

  • Albert Handtmann Metallgusswerk GmbH & Co. KG
  • Handtmann Leichtmetallgießerei Annaberg GmbH
  • Handtmann Slovakia, s.r.o., Košice
  • Handtmann Systemtechnik GmbH & Co. KG

Oblasti

Náš nákupný program zahŕňa široké spektrum materiálov a služieb. Za to sú zodpovedné nasledujúce oblasti:

Kontakt

Pozdrav obchodných partnerov

Chceli by ste sa stať dodávateľom? Potom nám predstavte svoj podnik a svoje spektrum výrobkov.

Použite na to dotazník dodávateľa a pošlite nám ho. Dokument a kontaktnú osobu nájdete nad príslušnou skupinou tovarov.

Na stiahnutie

Základy úspešnej spolupráce tvorí spoločne uzavreté zmluvné dielo na základe našich Všeobecných nákupných podmienok. Všetky relevantné smernice, dokumenty a požiadavky k tomu nájdete tu. Tieto sú záväzné pre všetkých dodávateľov.