Vedenie výfukových plynov/chladenie výfukových plynov

Inovatívne koncepcie chladiča výfukových plynov od spoločnosti Handtmann

Efektívne zníženie oxidu dusnatého s inteligentnými systémami recirkulácie výfukových plynov

S neustále stúpajúcimi požiadavkami v legislatíve výfukových plynov a požadovanými zníženiami oxidov dusíka (NOx) už nie sú preplňované dieselové a benzínové motory mysliteľné bez chladenej recirkulácie výfukových plynov (EGR).

S inovatívnymi a komplexnými koncepciami recirkulácie výfukových plynov a chladičov spoločnosť Handtmann významne prispieva k dodržiavaniu existujúcich a budúcich emisných limitov.

 

Handtmann Integrovaný systém tepelného manažmentu pre elektrické vozidlá

Modul EGR s optimalizovaným chladiacim výkonom pre použitia s vysokým a nízkym tlakom

Vedenie výfukových plynom s optimalizovaným prúdením pre optimálny chladiaci výkon

  • Optimálne použitie rozličných materiálov a ich výrobných technológií
  • Zníženie celkovej hmotnosti
  • Vysoká hustota výkonu na úrovni Plate & Fin výmenníkov tepla
  • Vedenie plynu s optimalizovaným prúdením na základe špeciálnych výrobných a montážnych technológií
  • Hospodárne optimalizované vďaka cielenému použitiu zodpovedajúcich materiálov

Máte otázky k našim systémom recirkulácie výfukových plynov?

Tešíme sa na vašu požiadavku.

Kontakt Odbyt a vedenie projektov systémov EGR