O nás

Myslíme inovatívne

Vývoj zákazky je zručnosť - myslenie dopredu je cesta do budúcnosti: Handtmann Systemtechnik je váš kontakt všade tam, kde je to potrebné. Kladieme na seba tie najvyššie nároky. S nadšením premýšľame do budúcnosti, meníme vízie na ciele, vyhodnocujeme nápady a realizujeme projekty. Využívame pritom skúsenosti a silu skupiny Handtmann a jej desaťročia skúseností v oblasti ľahkých konštrukcií z najrôznejších materiálov.


Handtmann Systemtechnik GmbH & Co. KG bola založená v roku 2003 a je tak jednou z najmladších divízií v rámci silnej skupiny Handtmann. Naše tri pobočky s približne 150 zamestnancami sa nachádzajú aj v Biberachu. Ako technologický a systémový partner pre automobilový priemysel tu vyvíjame, navrhujeme a vyrábame najmodernejšie a najkomplexnejšie systémy v oblasti preplňovania, vedenia výfukových plynov, vedenia plniaceho vzduchu, chladenia a tepelného manažmentu. Okrem uvedených systémov pre spaľovacie motory s optimalizovanou spotrebou a emisiami sa od roku 2015 skúmali, vyvíjali a sériovo vyrábali aj rôzne koncepty e-mobility, predovšetkým vysokonapäťové úložné skrinky a kompletné systémy trakčných batérií. 


Ako poskytovateľ komplexných služieb vás podporíme od nápadu až po trhovú zrelosť. Vyvíjame a navrhujeme všetko od prototypov až po kompletné systémy. V spoločnosti Handtmann Systemtechnik sú definované aj procesy potrebné na výrobu vo vysoko automatizovaných a vzájomne prepojených montážnych systémoch. Integrované a zavedené sú kontroly funkcie a kvality podľa automobilových noriem. Iniciujeme pokrok, poskytujeme poradenstvo, podporu a zodpovednosť za projekt. Vyvíjame, navrhujeme a plánujeme. 


Takto vznikajú riešenia, moduly a systémy, ktoré zohrávajú významnú úlohu v hodnotovom reťazci a strategickom plánovaní na strane zákazníka. Krátke vývojové cykly, komplexné procesy a vysoký tlak na inovácie charakterizujú súčasné požiadavky v odvetví špičkových technológií. To si vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu medzi všetkými zúčastnenými odbormi. 
Prispievame k mobilite budúcnosti. Spolu s vami hľadáme nové a spoľahlivé cesty pre efektívnu mobilitu. 

Film vytvárajúci imidž Systemtechnik

Zodpovednosť za kvalitu a životné prostredie

S našimi certifikovanými systémami manažmentu kvality, životného prostredia a energie zaručujeme dodržiavanie medzinárodných noriem pre vozidlá, ako aj povinnosť a zodpovednosť za ekologické a starostlivé zaobchádzanie so zdrojmi a životným prostredím.

Kladieme dôraz na dlhodobé vzťahy

Nákup

Ako dodávateľ ste súčasťou nášho celosvetového úspechu

Firemná budova Handtmann Systemtechnik

Logistika

Máte otázky o dodávkach alebo odvoze?

Kariéra

Staňte sa súčasťou tímu Handtmann