Tiráž

Redakcia, zodpovednosť za obsah a zodpovedný za tieto webové stránky:
 

Handtmann Systemtechnik GmbH & Co. KG
Arthur-Handtmann-Str. 7/1
88400 Biberach

Tel.: +49 7351 342-0
Fax: +49 7351 342-8470
info.systemtechnik(at)handtmann.de

Sídlo Biberach, okresný súd Ulm HRA 641117
IČ DPH: DE 229 845 473
Osobne ručiaci spoločník:
Handtmann Systemtechnik Verwaltungs-GmbH,
sídlo Biberach, okresný súd Ulm HRB 641728
Konateľ: Wolfgang Schmidt (Predseda), Heiko Pfeiffer, Dirk Seckler

Tieto informácie platia predovšetkým tiež pre koncernom Handtmann prevádzkované kanály sociálnych médií (ako napr.: Facebook, Youtube atď.).

 

 

Zákonné upozornenia

Autorské právo
Všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové, video alebo iné obrazové záznamy a ich umiestnenie na stránkach podlieha ochrane autorského práva a iných ochranných zákonov. Bez nášho výslovného súhlasu sa nesmú obsahy týchto webových stránok na komerčné účely rozmnožovať, upravovať, meniť a sprístupňovať tretím osobám. Upozorňujeme na to, že obrázky nachádzajúce sa na webových stránkach môžu podliehať autorskému právu tretích strán.

Ochrana značky
Značky uvádzané na všetkých webových stránkach spoločnosti Handtmann sú zákonom chránené ochranné značky tovaru a slovné značky spoločnosti Handtmann Systemtechnik GmbH & Co. KG. Značky, na ktoré sa to nevzťahuje, sú príslušne označené.

Ručenie
Tieto webové stránky boli zostavené s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu nemôžeme ručiť za bezchybnosť a presnosť informácií, ktoré sa na nich nachádzajú. Je vylúčené akékoľvek ručenie za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z používania týchto webových stránok, pokiaľ tieto škody nevzniknú na základe priameho úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. Neručíme za prípadný nezákonný obsah stránok, na ktoré sa odkazuje; spoločnosť Handtmann sa od takýchto obsahov výslovne dištancuje.

 

Úprava webovej stránky:

interactive tools GmbH
Agentur für digitale Medien
info@interactive-tools.de
www.interactive-tools.de