Vedenie vzduchu/chladenie plniaceho vzduchu

Koncepcie plniaceho vzduchu od spoločnosti Handtmann so systémom

Nasávacie moduly s integrovaných chladením plniaceho vzduchu

Nový modul preplňovacieho vzduchu Handtmann bol vyvinutý pre novú generáciu dieselových motorov. Tieto motory využívajú prívod vysokotlakových a nízkotlakových výfukových plynov na zníženie emisií oxidu dusnatého. Chladením plniaceho vzduchu sa navyše zvyšuje hustota výkonu.

Modul plniaceho vzduchu privádza prúd čerstvého vzduchu vrátane vysokotlakových a nízkotlakových výfukových plynov do hlavy valca. Integrovaný chladič plniaceho vzduchu sa stará o potrebné chladenie čerstvého vzduchu. Na dosiahnutie optimálneho pomeru emisií oxidu dusnatého a sadzí vo všetkých prevádzkových stavoch a na dodržanie noriem pre výfukové plyny sa v určitých prevádzkových bodoch privádzajú nechladené vysokotlakové výfukové plyny. EGR ventil reguluje prietok.

Štúdia o chladení plniaceho vzduchu a výfukových plynov v nasávacom module

Vaše výhody

  • Integrované chladenie plniaceho vzduchu na zvýšenie hustoty výkonu motora
  • Zníženie emisií a spotreby
  • Komplexná funkčná integrácia v rámci modulu
  • Krátka trasa plniaceho vzduchu pre spontánnu odozvu

Komplexné nasávacie moduly spoločnosti Handtmann

Zostava nasávacieho zariadenia

Nasávacie zariadenie pre výkonné motory

Rozvádzanie plniaceho vzduchu pre 6valcový dieselový motor

Nasávací systém s priamym vstrekovaním pre 4valcový benzínov

Máte otázky k našim systémom plniaceho vzduchu?

Tešíme sa na vašu požiadavku.

Odbyt a vedenie projektu vedenie plniaceho vzduchu/chladenie plniaceho vzduchu

Telefón: +49 7351 342 7760
Kontakt Odbyt a vedenie projektov systémov plniaceho vzduchu