Inžinierstvo

Vývoj zákazky je skúsenosť – predvídanie šikovnosť vizionárov

Od začiatku s kreatívnymi nápadmi a efektívnymi koncepciami

Kde sa v pohone majú používať efektívne systémy a konštrukčné skupiny, sa stále viac vyžadujú systémoví dodávatelia. Nápady s budúcnosťou znamenajú pre nás v spoločnosti Handtmann inteligentnú integráciu funkcií, nové oblasti použitia osvedčených technológií a nové koncepcie. Pri včasnom zapojení našich inžinierov do procesu vzniku výrobkov našich zákazníkov sa vyvíjajú koncepcie riešení, ktoré zohľadňujú požiadavky našich zákazníkov.

Krátke vývojové cykly, komplexné procesy a vyšší inovačný tlak charakterizujú dnes požiadavky v oblasti špičkových technológií. Vyžaduje sa spolupráca nad rámec jednotlivých odborov všetkých zúčastnených disciplín.

HDS<sup>®</sup> Handtmann Doppelstrahldüse

HDS® Handtmann Doppelstrahldüse

Predbežný vývoj

V centre predbežného vývoja v spoločnosti Handtmann sú dôležité trendy v elektromobilite, permanentné snahy o zníženie CO2 a požiadavky na multifunkčnosť. Tak vo vlastnej réžii vyvíjame nové komponenty pre budúce koncepcie pohonov.

Ťažiskom vývoja sú témy

  • preplňovanie
  • chladenie a vedenie výfukových plynov,
  • rekuperácia energie výfukových plynov
  • akumulácia tepla

S vlastným vývojovým podnikom KW Technologie GmbH & Co. KG spoločnosť Handtmann skúma a vyvíja koncepcie budúcnosti, ako je napríklad dvojlúčová dýza HDS® pre technológiu vstrekovania.

Transparentnosť pre kvalitu a spoľahlivosť

Naše koncepcie procesov a postupov zohľadňujú v každej jednotlivej fáze vývoja dodržiavanie štandardov kvality, určených termínov a nákladov.

Každý výrobok sa kontroluje na konci sériovej montáže. Na tento účel vypracovávame koncepcie pre zákazníkov na spätnú sledovateľnosť a identifikáciu výrobkov.

Handtmann výmena údajov

Handtmann výmena údajov

Najvyššia kvalita v každej fáze výrobku

Už v prvej fáze koncepcie a vývoja sprevádzame našich zákazníkov v úzkom súlade pri otázkach o dimenzovaní geometrie a analýze funkcií.

Vždy je pre nás v popredí to, aby sme v spoločnosti Handtmann používali najlepšiu možnú výrobnú koncepciu s najefektívnejšou technológiou, aby sme našim zákazníkom mohli dodať spoľahlivý a trvalý výrobok.

Dôležité poznatky zo simulácií

Virtuálna simulácia zákazníckych systémov umožňuje včasnú analýzu požiadaviek výrobku pre príslušnú oblasť použitia. Počas celého procesu vývoja nových výrobkov neustále porovnávame simulačné modely simulácií s výsledkami merania a kontinuálne ich ďalej rozvíjame. Tak môžeme pracovať v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi s intenzívnou orientáciou na cieľ a náklady.

Skúšobne a praktické testy celého systému

Materiály, celé konštrukčné skupiny alebo funkcie testujeme už počas vývoja pomocou najmodernejších skúšobných metód a systémov.

Od začiatku v dobrých rukách

Od začiatku sú naši projektoví vedúci od vývoja až po sériovú výrobu pevne zakotvení v projekte a stoja po boku zákazníka v každej fáze ako povinná kontaktná osoba.

Kvalita sa neprenecháva náhode

Od začiatku projektu preberáme zodpovednosť vo všetkých otázkach kvality. Štúdie realizovateľnosti, FMEA výpočty a trvalé koncepcie kvality sú základom, aby sme vyhoveli našim vlastným nárokom na kvalitu a požiadavkám a nárokom našich zákazníkov.

Na konzekventnú kontrolu procesov vsádzame vo všetkých fázach projektu na najnovšie technológie a štatistické metódy, aby sme mohli včas odvodiť opatrenia.

Hovoríme vaším jazykom

Máte otázky?

Naši odborníci sú vám radi k dispozícii.

Handtmann výmena údajov

Výmena dát

Ako základné systémy CAD/CAM používame vo vývojových oblastiach

CATIA, PRO/Engineer a Siemens NX .

Kontakt Odbyt a vývoj

Či ide o inžinierstvo, komplexné systémy alebo úplne nové koncepcie.

Nájdeme riešenie.