Vývoj

Inovatívne technológie. Vynikajúce produkty

Ako priamy partner vývoja automobilového priemyslu je technologický vývoj a presadzovanie techniky liatia inteligentných komponentov odliatkov z ľahkých kovov dôležitá kľúčová kompetencia obchodnej oblasti odlievania z ľahkých kovov. Naše vývojové aktivity koncentrujeme na optimalizáciu technológií pohonu, nové koncepcie ľahkých konštrukcií a ďalší vývoj našich výrobných procesov.

Dlhé roky rastúca vývojová kompetencia vytvára v spoločnosti Handtmann predpoklady na premenu vízií našich zákazníkov na hospodárne sériové výrobky.

Vývoj výrobkov

Včasné zapojenie nášho vývoja do procesu vzniku výrobkov vo vysokej miere prispieva zaisteniu hospodárnosti vášho výrobku. Celé naše myslenie a konanie vo vývoji výrobkov sa točí okolo tém ľahkých konštrukcií a zníženia CO2 . 

Vývoj procesov

Konzekventný a špecifický vývoj procesov je nevyhnutný, aby sme zaručili efektívny a hospodárny priebeh výroby a aby sme zostali konkurencie schopný na trhu. Ako spojovací článok medzi F&E a sériovou výrobou sa zaoberáme

  • optimalizáciou procesných parametrov
  • validáciou procesov
  • optimalizáciou nástrojov a materiálov   

Transparentnosť pre kvalitu a spoľahlivosť

Naše koncepcie procesov a postupov zohľadňujú v každej jednotlivej fáze vývoja dodržiavanie štandardov kvality, určených termínov a nákladov. Spoločnosť Handtmann ďalej konzekventne vyvíja postupy používané v rozličných závodoch, aby sa tu mohli použiť najefektívnejšie procesy.

Najvyššia kvalita v každej fáze výrobku

Už v prvej fáze koncepcie a vývoja sprevádzame našich zákazníkov v úzkom súlade pri otázkach o dimenzovaní geometrie a analýze funkcií.

Vždy je pre nás v popredí to, aby sme v spoločnosti Handtmann používali najlepšiu možnú výrobnú koncepciu s najefektívnejšou technológiou, aby sme našim zákazníkom mohli dodať spoľahlivý a trvalý výrobok. Každý výrobok sa vyvíja a konštruuje špeciálne s ohľadom na požiadavky funkcií pre optimálny výrobný postup.

Dôležité poznatky zo simulácií

Virtuálna simulácia zákazníckych systémov umožňuje včasnú analýzu požiadaviek výrobku pre príslušnú oblasť použitia. Počas celého procesu vývoja nových výrobkov neustále porovnávame simulačné modely simulácií odlievania a plnenia s výsledkami merania a kontinuálne ich ďalej rozvíjame. Tak môžeme pracovať v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi s intenzívnou orientáciou na cieľ a náklady.

Od začiatku v dobrých rukách

Od začiatku sú naši projektoví vedúci od vývoja až po sériovú výrobu pevne zakotvení v projekte a stoja po boku zákazníka v každej fáze ako povinná kontaktná osoba.

Kvalita sa neprenecháva náhode

Od začiatku projektu preberáme zodpovednosť vo všetkých otázkach kvality. Štúdie realizovateľnosti, FMEA a trvalé koncepcie kvality sú základom, aby sme vyhoveli našim vlastným nárokom na kvalitu a požiadavkám a nárokom našich zákazníkov.

Na konzekventnú kontrolu procesov vsádzame vo všetkých fázach projektu na najnovšie technológie a štatistické metódy, aby sme mohli včas odvodiť opatrenia.

Handtmann konštrukčná príručka

Informácie o technológiách a postupoch nájdete v našej Handtmann konštrukčnej príručke.

Hovoríme vaším jazykom

Máte otázky?

Naši odborníci sú vám radi k dispozícii.

Handtmann výmena údajov

Výmena dát

Ako základné systémy CAD/CAM používame vo vývojových oblastiach

CATIA, PRO/Engineer a Siemens NX .

Kontakt Vertrieb & Entwicklung

Kontakt Odbyt a vývoj

Či ide o vývoj komplexných odlievaných výrobkov alebo úplne nové koncepcie.

U nás ste správne.