Vedenie oblasti

Všeobecné otázky

 • Máte všeobecné otázky o nákupe
  alebo našom nákupnom programe?
 • Potom patríte k nám a
  pošlite nám mail.
Daniel Grimm
Nákup

Telefón: +49 7351 342-6110
Fax: +49 7351 342-8110
Email: daniel.grimm@handtmann.de

Sériový nákup

Kovy

 • Hliník
 • Horčík
 • Predzliatiny
 • Druhotné suroviny
Melina Eggle
Einkauf

Telefón: +49 7351 342-6521
Fax: +49 7351 342-8521
Email: melina.eggle@handtmann.de
Portál dodavatele

Investície súvisiace s výrobkom

 • Formy
 • Nástroje na odihlovanie
 • Prípravky/zariadenia
Harald Moll
Nákup

Telefón: +49 7351 342-6552
Mobil: +49 7351 342-8552
Email: harald.moll@handtmann.de
Dotazník dodávateľa

Povrchy a odlievané komponenty

 • Vonkajšie odlievanie
 • Povrchová úprava
 • Čistenie odliatkov
Manuel Jäger
Nákup

Telefón: +49 7351 342-6114
Fax: +49 7351 342-8114
Email: manuel.jaeger@handtmann.de
Dotazník dodávateľa

Mechanické obrábanie

 • Externé mechanické obrábanie
Karl Link
Nákup

Telefón: +49 7351 342-6365
Fax: +49 7351 342-8365
Email: karl.link@handtmann.de
Dotazník dodávateľa

Montážne komponenty

 • Spojovacia technika
 • Tesnenia
 • Plastová technika
 • Normalizované súčiastky
 • Technika tvárnenia
 • Technika obrábania rezaním
 • Pieskové jadrá
Tobias Heudorfer
Nákup

Telefón: +49 7351 342-6139
Fax: +49 7351 342-8139
Email: tobias.heudorfer@handtmann.de
Dotazník dodávateľa

Všeobecný nákup

Energia

 • Prúd
 • Plyn
Melina Eggle
Nákup

Telefón: +49 7351 342-6521
Fax: +49 7351 342-8521
Email: melina.eggle@handtmann.de
Dotazník dodávateľa

Investície

 • Stroje
 • Zariadenia
 • Upínacie nástroje
Lin Altmann
Nákup

Telefón: +49 7351 342-6557
Fax: +49 7351 342-8557
Email: lin.altmann@handtmann.de
Dotazník dodávateľa

Pomocné a prevádzkové látky, služby, údržba

 • Pomocné a prevádzkové látky
 • Náhradné diely
 • Obaly
 • Služby
 • Ošetrovanie a údržba
 • Dopravné služby
Vanessa Thanner
Nákup

Telefón: +49 7351 342-6560
Fax: +49 7351 342-8563
Email: vanessa.thanner@handtmann.de
Dotazník dodávateľa

Manažment dodávateľov

Vývoj a podpora dodávateľov

 • Odstupňovanie kvality/analýza potenciálu
 • Predbežné plánovanie kvality
 • Schvaľovanie procesov
 • Kontrola kapacít
 • Prvé odoberanie vzoriek
 • Hodnotenie dodávateľov
 • Podpora dodávateľov
 •  Vybavovanie reklamácií
Sascha Milosevic
Vedúci manažmentu dodávateľov

Telefón: +49 7351 342-6559
Fax: +49 7351 342-8559
Email: sascha.milosevic@handtmann.de