Tiráž

Redakcia, zodpovednosť za obsah a zodpovedný za tieto webové stránky:
 

Albert Handtmann Metallgusswerk GmbH & Co. KG
Arthur-Handtmann-Str. 25-31
88400 Biberach

Tel.: +49 7351 342-0
Fax: +49 7351 342-6470
info.foundry(at)handtmann.de

Sídlo Biberach, okresný súd Ulm HRA 640674
IČ DPH: DE 144 893 804
Osobne ručiaci spoločník:
Albert Handtmann Metallgusswerk Verwaltungs-GmbH,
sídlo Biberach, okresný súd Ulm HRB 640490
Konateľ: Wolfgang Schmidt (Predseda), Heiko Pfeiffer, Dirk Seckler
 

Tieto informácie platia predovšetkým tiež pre koncernom Handtmann prevádzkované kanály sociálnych médií (ako napr.: Facebook, Youtube atď.).

 

 

Zákonné upozornenia

Autorské právo
Všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové, video alebo iné obrazové záznamy a ich umiestnenie na stránkach podlieha ochrane autorského práva a iných ochranných zákonov. Bez nášho výslovného súhlasu sa nesmú obsahy týchto webových stránok na komerčné účely rozmnožovať, upravovať, meniť a sprístupňovať tretím osobám. Upozorňujeme na to, že obrázky nachádzajúce sa na webových stránkach môžu podliehať autorskému právu tretích strán.

Ochrana značky
Značky uvádzané na všetkých webových stránkach spoločnosti Handtmann sú zákonom chránené ochranné značky tovaru a slovné značky spoločnosti Albert Handtmann Metallgusswerk GmbH & Co. KG. Značky, na ktoré sa to nevzťahuje, sú príslušne označené.

Ručenie
Tieto webové stránky boli zostavené s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu nemôžeme ručiť za bezchybnosť a presnosť informácií, ktoré sa na nich nachádzajú. Je vylúčené akékoľvek ručenie za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z používania týchto webových stránok, pokiaľ tieto škody nevzniknú na základe priameho úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. Neručíme za prípadný nezákonný obsah stránok, na ktoré sa odkazuje; spoločnosť Handtmann sa od takýchto obsahov výslovne dištancuje.

 

Úprava webovej stránky:

interactive tools GmbH
Agentur für digitale Medien
info@interactive-tools.de
www.interactive-tools.de