Materiály

Aluminium

Hliník

Vynikajúce vlastnosti hliníka sú

 • nízka hmotnosť pri súčasne vysokej pevnosti
 • dobrá vodivosť prúdu a tepla
 • osobitná odolnosť voči korózii, okrem iného voči vode alebo chemikáliám

 

Magnesium

Horčík

Horčík je vyslovený materiál na tlakové liatie.

Oproti hliníku má horčík niektoré výhody:

 • Lepšia odlievateľnosť
 • Nízka hmotnosť dielov
 • Tenkostennosť
 • Dlhšia životnosť formy

 

Materiálová kompetencia s inovačnou silou

Hliník a horčík sú konštrukčné materiály na inteligentný vývoj dielov v ľahkých konštrukciách.

V našich štyroch výrobných závodoch Biberach, Annaberg, Košice a Tianjin obrábame všetky bežné hliníkové zliatiny. V našej novej výrobe horčíka v Biberachu ešte navyše používame špeciálne horčíkové zliatiny.

EN AC-AlSi9Cu3(Fe)
EN AC-AlSi12Cu1(Fe)
EN AC-AlMg9
EN AC-AlMg5Si2Mn
EN AC-AlSi10Mg(Fe)
EN AC-AlSi10MnMg
EN AC-AlSi12(Fe)
MCMgAl3Si1Mn [AS31]
MCMgAl4RE4-2 [AE44-2]

Ďalšie zliatiny na požiadanie

EN AC-AlSi8Cu3
EN AC-AlSi7Cu2
EN AC-AlSi12(Cu)
EN AC-AlSi7Mg0,3
EN AC-AlSi7Mg0,6
EN AC-AlSi10Mg(a)
EN AC-AlSi10Mg(Cu)
EN AC-AlSi9Mg
EN AC-AlSi12(a)
EN AC-AlSi6Cu4

Handtmann tabuľka zliatin

Informácie o mechanických parametroch a zloženiach zliatin nájdete v našej Handtmann tabuľke zliatin.

Validácia materiálov

Predovšetkým v technologickom sektore používa spoločnosť Handtmann inovatívne prostriedky. Kontrola a validácia materiálov neustále zaisťujú bezchybnú kvalitu našich výrobkov.

Handtmann - CT-Analyse

Handtmann - CT-Analyse

 • Počítačová tomografia CT
  Na nedeštruktívnu 3D charakteristiku dielov zo zliatin ľahkých kovov disponujeme Inline-CT zariadením, ktoré zodpovedá najnovšej úrovni techniky. Táto metóda umožňuje nielen automatickú proces sprevádzajúcu kontrolu odliatkov na trojrozmernú identifikáciu chýb v krátkom čase, ale aj sledovanie príznakov chýb, ktoré sú špecifické podľa zákazníka
 • Röntgenová kontrola (2D)
 • Trojrozmerná analýza povrchových profilov a drsností pomocou páskovej svetelnej projekcie
 • Kontrola vírivými prúdmi (meranie hrúbky vrstiev)
 • Fluoreskujúca kontrola kapilárnymi metódami
 • Kapilárna skúška farebnej indukcie

 

Handtmann - Analyse

Handtmann - Analyse

Predpokladom dodržania a splnenia špecifikácií je správne chemické zloženie dielov. Toto sa dosahuje kontinuálnou analýzou roztavených kovov, ako aj vstupnými kontrolami.

Na to máme k dispozícii najmodernejšie simultánne merajúce prístroje na spektrálnu analýzu na analyzovanie hliníkových, horčíkových a železných materiálov.

Handtmann - Metallographie

Handtmann - Metallographie

Metalografické kontrolné metódy sa používajú na kvalitatívne
a kvantitatívne posúdenie pri kontrole procesu a kontrole,
kontrole škodového prípadu, ako aj pri materiálovo-technickom vývoji.

 • Posúdenie zloženia
 • Vyhodnotenia pórov
 • Kvantitatívna obrazová analýza
 • Meranie hrúbky vrstiev
 • Posúdenie lomových plôch
 • Kontrola zvarov
Handtmann - dynamischer Test

Handtmann - dynamischer Test

Kontrola životnosti dielov, ktoré sú relevantné z hľadiska bezpečnosti

 • Vytvorenie Wöhlerových charakteristík na charakterizovanie dielov ako podstatného príznaku kvality pre schválenie dielov
 • Koncepcia a realizácia vhodných skúšobných metód s výpovednou schopnosťou

 

 

Handtmann - Entwicklung

Handtmann - Entwicklung

Na kontrolu pracích procesov vo výrobe sa používajú metódy zodpovedajúce požiadavkám na určenie technickej čistoty.

Extrakčný postup

 • Striekanie/Oplachovanie/Trasenie/Ultrazvuk­­­­

Analytický postup

 • Gravimetria
 • Svetelná optická analýza (rozdelenie veľkosti častíc)
 • REM/EDX na klasifikáciu materiálu
Handtmann - Entwicklung

Handtmann - Entwicklung

Kontroly simulácie životného prostredia sa používajú prevažne vo vývoji pre kontrolu dvojíc materiálov, systémových dielov a impregnačných systémov, ale aj na kontrolu spoľahlivosti a na zaistenie kvality existujúcich komponentov.

 • Skúška odolnosti proti soľnej hmle
 • Testy chladu
 • Klimatizačná skúška konštantnosti a výmeny kondenzovanej vody
 • Testy tepla
 • Konštantná klíma
 • Striedavá klíma, aj pre spojenia plastov a kovov
Handtmann - Werkstoffe

Handtmann - Werkstoffe

Statická kontrola materiálu je potrebná na to, aby sa v rámci kontroly procesu zaistilo dodržiavanie špecifikácií a aby sa získali charakteristické hodnoty z nových postupov, materiálov a systémov.

 • Skúšky ťahom a tlakom
 • Kontrola dielov
 • Kontrola tvrdosti na kovoch podľa Brinella, Vickersa a Rockwella
 • Ohybové skúšky/skúšky lámavosti ohýbaním
 • Erichsenova skúška hĺbením
 • Skúšky strihom
 • Posúvajúca sila
 • Skúška vytrhnutia závitu
 • Vývoj skúšobných postupov v závislosti od dielov
 • Skúška mikrotvrdosti

A aký materiál môžeme pre vás spracovať?

Kontakt

Máte otázky k našim materiálom? Radi vám osobne poradíme.

Kontaktujte nás!

Tel. +49 (0) 7351 342 0

E-mail: sales.foundry@handtmann.de