Kokilové liatie

Náročné geometrie a vysoké požiadavky na konštrukčné diely sú optimálnymi predpokladmi pre naše kokilové liatie

Na vaše náročné aplikácie nasadzujeme v spoločnosti Handtmann gravitačné kokilové liatie. Tu sa roztavený kov odlieva za pôsobenia gravitačnej sily do kovovej trvalej formy (kokily).

 Kokila spôsobuje na základe svojej tepelnej vodivosti zrýchlené ochladenie roztaveného kovu, čo vedie k rýchlo postupujúcemu tuhnutiu. To má za následok jemnozrnné a tesné zloženie a zaručuje veľmi vysoké hodnoty pevnosti.

V závislosti od geometrie dielov sa môžu v kokilovom liatí používať pieskové jadrá.

Metóda sa hodí na sériovú výrobu odliatkov s hmotnosťou do 20 kg.

 

Výhody kokilového liatia

  • Vynikajúce vlastnosti materiálov
  • Možnosť vyznačenia komplexných vnútorných geometrií (pomocou pieskového jadra)
  • Nízke náklady na nástroje v porovnaní s tlakovým liatím
  • Možný vysoký stupeň automatizácie
  • Tesnosť
  • Možné vtokové diely

Kontaktujte nás

Máte otázky k našim technológiám a metódam?

Albert Handtmann Metallgusswerk GmbH & Co. KG

Telefón: +49 7351 342-0
Email: info.foundry@handtmann.de