Ochrana údajov

My, podniková skupina Handtmann, sa tešíme z vašej návštevy našich webových stránok a z vášho záujmu o naše výrobky a našu spoločnosť. Berieme vážne ochranu vašich osobných údajov a chceme, aby ste sa pri prezeraní našich internetových stránok cítili bezpečne a dobre. Návšteva a používanie našich internetových stránok je zásadne možná bez uvedenia osobných údajov.

My ako prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie sme v zásade presadili početné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili čo najúplnejšiu ochranu osobných údajov získavaných a spracúvaných cez tieto internetové stránky. Absolútna ochrana však neexistuje ani tu, pretože internetové dátové prenosy môžu v zásade vykazovať bezpečnostné medzery. Preto vy ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek použiť aj alternatívne spôsoby, ktorými nám poskytnete údaje.

Nezabudnite, prosím, že nemôžeme ručiť za iných poskytovateľov, na ktorých webové stránky sa prípadne dostanete prostredníctvom odkazov na našich stránkach.

Berte do úvahy, že prenos údajov na internete môže byť v zásade pokrytý bezpečnostnými medzerami. Ochrana v plnom rozsahu proti zásahu cudzích nie je realizovateľná.

 

Zásady a prevádzkovateľ

Ochrana vašich údajov je pre nás dôležitá, preto sa všetky osobné údaje (napr. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne čísla atď.) získavajú a spracúvajú podľa platných ustanoveniach o ochrane osobných údajov, ako je nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), nový nemecký spolkový zákon o ochrane osobných údajov (BDSG-neu) a nemecký zákon o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií (TTDSG).

 

Prevádzkovateľ v zmysle GDPR je:

Albert Handtmann Metallgusswerk GmbH & Co. KG
Arthur-Handtmann-Strasse 25-31
88400 Biberach

Tel. +49 7351 342 0
E-mail: info.foundry(at)handtmann.de

Konateľ: Wolfgang Schmidt (Predseda), Heiko Pfeiffer, Dirk Seckler

 

Pokiaľ v rámci našej internetovej ponuky existuje možnosť zadania vašich osobných alebo obchodných údajov – napríklad v rámci prihlásenia na odber informačného bulletinu alebo kontaktného formulára – sú povinné údaje, ktoré sa musia zadať, obmedzené na nevyhnutné minimum, aby mohli splniť zamýšľaný účel. Vami zadané údaje uchovávame vždy na uvedené účely.

Na iné marketingové účely využívame vaše údaje, keď sme vás vopred podrobne informovali o účele použitia a vy ste s tým výslovne súhlasili. Odhlásenie od odoberania informačného bulletinu a odvolanie súhlasov sú možné kedykoľvek s účinkom do budúcnosti.

 

Postupovanie osobných údajov tretej strane

Vaše osobné údaje sa v zásade poskytujú len tým osobám v našej spoločnosti, ktoré sú poverené spracovaním vašej žiadosti alebo vašim prihlásením na odber informačného bulletinu. Postupovanie vašich osobných údajov tretej strane sa môže uskutočniť len vtedy, keď ste s poskytnutím výslovne súhlasili alebo keď zákony o ochrane údajov takéto postúpenie pripúšťajú. V niektorých prípadoch sa naše spracovanie osobných údajov uskutočňuje u zmluvného spracovateľa osobných údajov, ktorý je zaviazaný podľa zákonov o ochrane osobných údajov a údaje nesmie použiť na iný ako určený účel.

 

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje získavame a spracúvame, máte právo (na požiadanie) získať bezplatnú informáciu o údajoch, ktoré máme u nás o vašej osobe uložené. Nesprávne údaje musíme na požiadanie opraviť. Okrem toho môžete kedykoľvek požiadať o vymazanie (alebo zablokovanie) svojich údajov – pokiaľ tomuto vymazaniu neodporujú iné zákonné alebo zmluvné základy. Ak vymazanie nie je možné, tak môžete alternatívne požadovať pseudonymizáciu alebo anonymizáciu. Kedykoľvek môžete namietať proti používaniu svojich údajov s účinnosťou do budúcnosti.

 

Právne základy spracovania

Základ pre tu popísané spracúvania sa nachádzajú v čl. 6, ods. 1, veta 1, písm. a (súhlas) alebo v písm. b (predzmluvné opatrenia) alebo v písm. c (splnenie zákonnej povinnosti) GDPR.

Napokon sa môžu nami vykonávané spracúvania zakladať na čl. 6, veta 1, písm. f, keď slúžia na to, aby sme uplatnili oprávnený záujem našej spoločnosti alebo tretej strany. To sa môže uskutočniť, pokiaľ neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Náš oprávnený záujem pozostáva spravidla v tom, aby sme mohli našu obchodnú činnosť realizovať v prospech a na úžitok našich vlastníkov a zamestnancov.

 

Kontaktovanie zodpovednej osoby

Ak máte otázky týkajúce sa získavania a spracúvania svojich osobných údajov, obráťte sa na našu zodpovednú osobu:

 

Albert Handtmann Metallgusswerk GmbH & Co. KG
Klaus Zell
Arthur-Handtmann-Strasse 25
88400 Biberach

Tel. +49 7351 342 2900
E-mail: dsb(at)handtmann.de

 

Okrem toho sa môžete v prípade potreby kedykoľvek sťažovať u krajinskej zodpovednej osoby pre ochranu údajov a informačnú slobodu krajiny Baden-Württemberg (Nemecko) (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde).

 

Údaje, ktoré sa môžu získavať pri návšteve internetových stránok

Keď navštívite naše internetové stránky, potom sa zaprotokolujú minimálne údaje o uskutočnenom prístupe:

  • Navštívená webová stránka
  • Dátum a čas prístupu
  • Zdroj, odkiaľ ste sa dostali na naše stránky
  • Použitý prehliadač
  • Použitý operačný systém
  • Použité koncové zariadenie
  • Použitá IP adresa (anonymizovaná)

Získané údaje slúžia výlučne na štatistické vyhodnotenia a na zlepšenie internetových stránok. Vyhradzujeme si právo dodatočne existujúce súbory protokolov servera skontrolovať, pokiaľ nám budú známe konkrétne podklady protiprávneho použitia alebo nás k tomu vyzvú vyšetrovacie úrady.

Pri použití vyššie uvedených údajov nerobíme žiadne závery na dotknuté osoby. Informáciu používame len na to, aby sme mohli obsahy našich internetových stránok optimalizovať, aby sme mohli zaistiť trvalú funkčnosť našej internetovej ponuky a aby sme mohli podporiť orgány činné v trestnom konaní v prípade kyberútoku na našu internetovú ponuku.

 

Používanie cookies

Internetové stránky dnes väčšinou používajú cookies, aby bolo možné zatraktívniť návštevu internetových stránok a umožniť určité funkcie. Napriek tomu sa snažíme udržiavať čo najmenší počet cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači. Väčšinou sa cookies po skončení relácie prehliadača zase z pevného disku vymažú. Spravidla používame cookies relácie a žiadne trvalé cookies.

Naše internetové stránky si však môžete pozerať aj bez cookies. Väčšina prehliadačov cookies akceptuje automaticky. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby neakceptoval a neukladal žiadne cookies. Za určitých okolností sa však potom môže stať, že sa nebudú dať v plnom rozsahu využívať jednotlivé funkcie internetových stránok.

 

Integrácia Youtube

Na našich internetových stránkach používame integráciu videí zo stránky YouTube prevádzkovanej Google (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) na zobrazenie našich vlastných obsahov.

To sa takisto deje cez takzvaným „dvojitým kliknutím“. Tým na našej webovej stránke zobrazujeme len obrázok náhľadu bez toho, že by sa tým vytvorilo spojenie s YouTube. Až pri kliknutí na príslušný obrázok náhľadu sa vytvorí spojenie s YouTube a vaša IP adresa sa prenesie na server YouTube.

YouTube tak získa informáciu, že ste navštívili našu internetovú stránku so svojou IP adresou. Ak ste s prehliadačom, ktorý používate pre túto stránku, prihlásený aj na YouTube, resp. Google, prenesie sa navyše aj názov účtu. Tak môže YouTube priradiť návštevu tejto webovej stránky vášmu používateľskému účtu. Nedostávame žiadne informácie o tomto type zhromažďovaných údajov a ich použití.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Google nájdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Integrácia Google Maps

Na našich internetových stránkach používame služby Google Maps, aby sme mohli zobraziť geografické informácie (napr. mapy s kontaktnými informáciami). Google Maps je služba máp prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pri používaní Google Maps Google získava údaje o vašom používaní funkcií Google Maps, vrátane vašej IP adresy a odosiela ich na server Google v USA a tam ich ukladá.

Máte možnosť deaktivovať služby Google Maps a tým zabrániť prenosu údajov do Google tak, že vo svojom prehliadači deaktivujete JavaScript.

Upozorňujeme však na to, že v takom prípade nebudete môcť využívať zobrazenia máp.

Ďalšie informácie o podmienkach používania Google Maps a spracúvaní údajov spoločnosťou Google získate na webových stránkach Google, napríklad na nasledujúcich odkazoch:

 

Informačný bulletin

Na našich internetových stránkach ponúkame informačný bulletin. Ak sa prihlásite na odber informačného bulletinu, potom sa toto prihlásenie zo zákonných dôvodov potvrdí postupom double opt-in. Ako povinné pole pre prihlásenie je len e-mailová adresa. Vaše meno a priezvisko sú dobrovoľné údaje.

Osobné údaje získané v rámci prihlásenia na odber informačného bulletinu sa používajú výlučne na odosielanie nášho informačného bulletinu. Nepoužívame bug tracking.

Z odberu informačného bulletinu sa môžete kedykoľvek odhlásiť bez uvedenia dôvodov a bezplatne. Na tento účel nájdete v každom informačnom bulletine príslušný odkaz.

 

Alternatívne sa môžete prihlásiť a odhlásiť na našej internetovej stránke.

 

Online žiadosti o zamestnanie

 

Prevádzkovateľ v zmysle GDPR získava a spracúva osobné údaje o uchádzačoch, aby mohol realizovať proces výberového konania. V rámci nášho ponúkaného online portálu inzerovaných pracovných miest môžu uchádzači odovzdať svoje žiadosti aj elektronicky.

Ak prevádzkovateľ uzavrie s uchádzačom pracovnú zmluvu na účely realizácie pracovného pomeru, tak sa získané a uložené osobné údaje využívajú a uchovávajú s ohľadom na zákonné predpisy GDPR. Ak prevádzkovateľ s uchádzačom neuzavrie pracovnú zmluvu, tak sa tieto údaje uchádzača vymažú najneskôr dva mesiace po odmietnutí.

Vymazanie sa môže uskutočniť aj neskôr, keď sa musia údaje predložiť, napríklad v súdnom procese (napr. všeobecný zákon o rovnakom zaobchádzaní) na ochranu oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Údaje sa tak vymažú v najskoršom možnom čase.

 

Úspornosť údajov

Osobné údaje uchovávame podľa zásad nevyhnutnosti a úspornosti len tak dlho, ako je to potrebné na účel uchovávania a ako to predpisuje legislatíva (napríklad zákonné lehoty uchovávania). Ak odpadne účel, na ktorý sa údaje získavali a využívali alebo končí lehota ukladania, resp. uchovávania, potom údaje vymažeme, resp. zablokujeme.

 

Obmedzenia uchovávania

Osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné podľa zákonných lehôt uchovávania. Po uplynutí takýchto lehôt údaje rutinne mažeme, ak už nie sú potrebné na účely ďalších zmluvných plnení.

 

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov platia od 25.05.2018.