Vedenie výfukových plynov/chladenie výfukových plynov

Inovatívne koncepcie chladiča výfukových plynov od spoločnosti Handtmann

Hybridný výmenník tepla Handtmann v hliníkovom bloku chladiaceho prostriedku

Výkonný výmenník tepla na recirkuláciu výfukových plynov

Efektívne zníženie oxidu dusnatého s inteligentnými systémami recirkulácie výfukových plynov

S neustále stúpajúcimi požiadavkami v legislatíve výfukových plynov a požadovanými zníženiami oxidov dusíka (NOx) už nie sú preplňované dieselové a benzínové motory mysliteľné bez chladenej recirkulácie výfukových plynov (EGR).

S inovatívnymi a komplexnými koncepciami recirkulácie výfukových plynov a chladičov spoločnosť Handtmann významne prispieva k dodržiavaniu existujúcich a budúcich emisných limitov.

 

 

Hybridný výmenník tepla Handtmann pre použitia s vysokým a nízkym tlakom

Hybridný výmenník tepla

Hybridný výmenník tepla z hliníkového tlakového odliatku vrátane obtokového ventilu
Spoločnosť Handtmann vytvorila vďaka hybridnému výmenníku tepla možnosť predstaviť vedenie výfukových plynov v tenkostennej a korózii odolnej ušľachtilej oceli a blok chladiaceho prostriedku v hliníkovom tlakovom odliatku.

Zostava obtokového ventilu vrát. ventilu na recirkuláciu výfukových plynov

Obtokový ventil
Na zníženie emisií škodlivín sa do vzduchu na spaľovanie primiešavajú výfukové plyny. Toto sa deje pomocou ventilu na recirkuláciu výfukových plynov, obtokového ventilu a výmenníka tepla výfukových plynov. Obtokový ventil má funkciu, v závislosti od bodu prevádzky, privádzaný vzduch riadiť buď cez výmenník tepla výfukových plynov alebo cez obtokové vedenie.

Hliníkový chladič výfukových plynov

Chladič výfukových plynov Handtmann s vložkou z plechu z ušľachtilej ocele v hliníkovom bloku z tlakového odliatku

Rúrkový chladič s hliníkovým blokom z tlakového odliatku

Rúrkový chladič s hliníkovým blokom z tlakového odliatku

Modul EGR s optimalizovaným chladiacim výkonom pre použitia s vysokým a nízkym tlakom

Vedenie výfukových plynom s optimalizovaným prúdením pre optimálny chladiaci výkon

  • Optimálne použitie rozličných materiálov a ich výrobných technológií
  • Zníženie celkovej hmotnosti
  • Vysoká hustota výkonu na úrovni Plate & Fin výmenníkov tepla
  • Vedenie plynu s optimalizovaným prúdením na základe špeciálnych výrobných a montážnych technológií
  • Hospodárne optimalizované vďaka cielenému použitiu zodpovedajúcich materiálov

Máte otázky k našim systémom recirkulácie výfukových plynov?

Tešíme sa na vašu požiadavku.

Odbyt a vedenie projektu vedenie výfukových plynov/chladenie výfukových plynov

Telefón: +49 7351 342 7760
Kontakt Odbyt a vedenie projektov systémov EGR