O nás

Smernice podniku koncernu Handtmann tvoria základ pre našu podnikateľskú činnosť a sú kritériom pre zaobchádzanie so zamestnancami, obchodnými partnermi a zákazníkmi.

Hodnoty koncernu Handtmann

Kódex správania sa koncernu Handtmann

Myslíme inovatívne

Kladieme si najvyššie požiadavky. Vášnivo myslíme dopredu, hodnotíme nápady, realizujeme projekty. Pritom profitujeme zo skúsenosti a sily koncernu Handtmann a jeho desaťročia trvajúcej kompetencie ako dodávateľa veľkých automobilových výrobcov.

Spoločnosť Handtmann Systemtechnik so svojimi približne 150 zamestnancami prispieva k mobilite zajtrajška. Iniciujeme pokrok, preberáme poradenstvo a zodpovednosť za projekt. Vyvíjame, konštruujeme, plánujeme. Ponúkame rozsiahly transfer know-how a preberáme zodpovednosť za funkciu a kvalitu. Vydávame sa s vami na nové a spoľahlivé cesty pre efektívnu mobilitu.

Spoločnosť Handtmann Systemtechnik založená až v roku 2003 je jedným z najmladších podnikov silnej skupiny firiem Handtmann.

Faktor úspechu s trvalou udržateľnosťou

Ako súčasť úspešného koncernu disponovala spoločnosť Handtmann Systemtechnik od začiatku rozsiahlymi technologickými kompetenciami. Vysoko špecializované procesné a výrobné know-how robí spoločnosť Handtmann Systemtechnik technologického a systémového partnera medzinárodného automobilového priemyslu. Tam aktívne vytvárame projekty a vývoje našich zákazníkov a prispievame tak k tomu, že sa vozidlá našich zákazníkov stávajú ekologickejšie.

Zodpovednosť za kvalitu a životné prostredie

S našimi certifikovanými systémami manažmentu kvality, životného prostredia a energie zaručujeme dodržiavanie medzinárodných noriem pre vozidlá, ako aj povinnosť a zodpovednosť za ekologické a starostlivé zaobchádzanie so zdrojmi a životným prostredím.

Kladieme dôraz na dlhodobé vzťahy

Nákup

Ako dodávateľ ste súčasťou nášho celosvetového úspechu

Firemná budova Handtmann Systemtechnik

Logistika

Máte otázky o dodávkach alebo odvoze?

Kariéra

Staňte sa súčasťou tímu Handtmann