Handtmann rozširuje výrobné kapacity v Biberachu

Slávnostné položenie základného kameňa rozšírenia výroby v spoločnosti Handtmann Systemtechnik GmbH & Co. KG

Divízia systémového inžinierstva vytvára základ pre novú obchodnú činnosť

Handtmann Systemtechnik GmbH & Co. KG v Biberachu vyvíja, testuje a montuje komponenty a celé systémy predovšetkým pre významné značky automobilového priemyslu.

Rozšírením výrobnej plochy o 3 500 m2 chce divízia Handtmann Systemtechnik položiť základy pre nové projekty v areáli na ulici Arthur-Handtmann-Straße v Biberachu, aby bola schopná zásobovať závod novými zákazkami v nasledujúcich rokoch. Demolácia existujúcich budov v minulom roku vytvorila priestor pre výstavbu novej prístavby montážnej a logistickej haly pre spoločnosť Handtmann Systemtechnik GmbH & Co. KG. Dokončenie tohto stavebného projektu je naplánované na koniec roka 2023. Uvedenie haly do prevádzky je naplánované na začiatok roka 2024.

"Nová budova sa stala nevyhnutnou vďaka zákazke zákazníka, ktorú spoločnosť Handtmann úspešne získala v minulom roku," vysvetľuje Dirk Seckler, konateľ spoločnosti Handtmann Systemtechnik GmbH & Co. KG. "Zákazka dlhodobo zabezpečuje zamestnanosť súčasných zamestnancov v závode a umožňuje nám vytvoriť ďalšie pracovné miesta. Ako spoľahlivý vývojový partner automobilového priemyslu realizujeme v novej budove aj vysokonapäťové skúšobné pracoviská, aby sme mohli našim zákazníkom poskytovať výkonnú podporu výskumu a vývoja pri transformácii na elektromobilitu."

Markus Handtmann, člen vedenia spoločnosti, dodáva: "Týmto stavebným projektom sa rozsah stavebného využitia priestorov na Arthur-Handtmann-Straße už z veľkej časti vyčerpal. Je pre nás dôležité, aby boli priestorové zdroje k dispozícii v krátkom čase, takže plánovanie a realizáciu novej infraštruktúry a spustenie výroby po získaní zákazníckych objednávok možno zvyčajne zaručiť v priebehu menej ako dvoch rokov."

 

Udržateľná budova

Trvalo udržateľné konanie je v spoločnosti Handtmann pevne zakotvené ako firemná hodnota a primerane sa zohľadňuje v oboch stavebných opatreniach. Okrem inštalácie fotovoltického systému a rozsiahleho zazelenania striech sa opäť investuje do rozšírenia zásobovacej infraštruktúry. Využitie solárnej energie vyrobenej spoločnosťou sa zvyšuje prostredníctvom strednonapäťovej prepojenej siete v rámci skupiny podnikov a odpadové teplo, ktoré je k dispozícii z výrobného procesu, sa využíva na vykurovanie všetkých nehnuteľností skupiny prostredníctvom tepelnej prepojovacej siete. Tým sa trvalo znižuje využívanie fosílnej primárnej energie, a tým aj CO2 stopa spoločnosti.