Lost Foam

Inovatívny a ekologický postup Lost Foam ponúka početné technické a ekonomické výhody

Lost Foam znamená odlievanie blízko konečného obrysu so stratenými modelmi z rozpínateľného polystyrolu (EPS). EPS pozitívne modely sa montujú do vtokovej sústavy. Po obrobení načisto sa modelové zostavy na presné odlievanie vkladajú do odlievacích nádob, ktoré sa následne plnia voľným kremičitým pieskom. Pri odlievaní zostávajú modely v stlačenej pieskovej forme (plnej forme). Na výrobu komplexných odliatkov týmto inovatívnym veľkosériovým postupom máme k dispozícii okrem sériového odlievacieho zariadenia Lost Foam viaceré vypeňovacie a lepiace stroje

Sú možné hmotnosti hliníkových odliatkov od 0,2 kg až do cca 50 kg.

Metóda Lost Foam sa považuje za inovatívny veľkosériový postup na výrobu komplexných odliatkov.

 

Ako funguje lost foam?
Tu zistite viac!

Výhody metódy Lost Foam

  • Väčšia voľnosť stvárnenia a dizajnu pri konštrukcii odliatkov
  • Funkčne integrované odlievané komponenty sa môžu sa môžu vyrábať vďaka vrstvovitej štruktúre modelových segmentov (cenová výhoda)
  • Malé dodatočné obrábanie odliatkov (near net shape)
  • Možnosť automatizácie príslušných pracovných krokov
  • Vysoká flexibilita vďaka krátkym dobám prípravy
  • Vysoká životnosť foriem EPS, vďaka tomu nižšie podielové náklady na nástroje
  • Znižujú sa náklady na montáž a obrábanie, pretože nie je potrebné obrábanie, zabudované diely, skrutkové spoje atď.
  • Rozšírenie oblasti použitia odlievaných konštrukcií

Ako sa z peny stáva hliník

Kontaktujte nás

Máte otázky k našim technológiám a metódam?

Albert Handtmann Metallgusswerk GmbH & Co. KG

Telefón: +49 7351 342-0
Email: info.foundry@handtmann.de