IZB Medzinárodná burza dodávateľov Wolfsburg

Logo - IZB

Logo - IZB

Od 11.– 13.10.2022 sa spoločnosť Handtmann predstaví na IZB vo Wolfsburgu. IZB Wolfsburg je Medzinárodná burza dodávateľov a hlavný európsky veľtrh dodávateľov automobilového priemyslu.
Prezentujú sa tam najnovšie trendy a inovácie odvetvia, ako aj celé spektrum okolo výroby automobilov. Ťažiskové témy sú okrem iného elektrika, elektronika a mechatronika, spojovacia a spájacia technika, kovové konštrukcie, ľahké konštrukcie a výroba karosérií, plasty a interiér, ovládanie pohonu, agregáty a podvozky, ako aj IT poskytovatelia, logistika a financovanie projektov.

Chcete si dohodnúť termín?

Potrebujete vstupenky?

Napíšte nám. Tešíme sa na vás.

Messen & Veranstaltungen
Veľtrhy a podujatia Daniel Weiss
Marketing

Telefón: +49 7351 342 6138
Email: daniel.weiss@handtmann.de
Všetky termíny a podujatia