IZB Medzinárodná burza dodávateľov Wolfsburg

Logo - IZB

Logo - IZB

Spoločnosť Handtmann bude vystavovať na veľtrhu IZB vo Wolfsburgu od 22.10.2024 do 24.10.2024. IZB Wolfsburg je medzinárodný veľtrh dodávateľov a popredný európsky veľtrh pre automobilový dodávateľský priemysel.
Prezentujú sa na ňom najnovšie trendy a inovácie v odvetví a celé spektrum automobilovej výroby. Prezentácia spoločnosti Handtmann bude zameraná na batériové systémy, systémy tepelného manažmentu, megatváranie, prototypy a vývoj.

Chcete si dohodnúť termín?

Napíšte nám. Tešíme sa na vás.

Messen & Veranstaltungen
Daniel Weiss
Marketing

Email: daniel.weiss@handtmann.de
Všetky termíny a podujatia