Spoločnosť Handtmann slávnostne otvára novú výrobnú pobočku v Kechneci

Oficiálne otvorenie v továrenskej hale: zľava doprava Heiko Pfeiffer (vedenie divízie odliatkov z ľahkých kovov), Valentin Ulrich (člen výkonnej rady), Dirk Seckler (vedenie divízie odliatkov z ľahkých kovov), Thomas Handtmann (šéf firmy), Markus Handtmann (člen výkonnej ra-dy), JUDr. Jozef Konkoly (starosta obce Kechnec), Hermann Hahn (člen výkonnej rady), Wolfgang Schmidt (vedenie divízie odliatkov z ľahkých kovov), Jens Hansmeier (celkový manažér projektu Nový závod Kechnec), Denis Horkulič (riaditeľ závodu Kechneci)

Spoločnosť Handtmann slávnostne otvára novú výrobnú pobočku v Kechneci

Nový výrobný závod spoločnosti Handtmann v Kechneci je momentálne jednou z najmodernejších zlievarní s mechanickým obrábaním v Európe. Projekt „Zelená zlievareň“ nastavuje nové štandardy, čo sa týka trvalej udržateľnosti. Táto nová pobočka bola otvorená oficiálnym slávnostným aktom s pozvanými hosťami. Rečníci z oblasti politiky, hospodárstva a podnikovej skupiny Handtmann v rámci otváracej slávnosti ocenili prínos všetkých účastníkov projektu, a predovšetkým profesionálnu a intenzívnu spoluprácu celého tímu z Nemecka a Slovenska.

Dňa 23. augusta 2019 sa slávnostne spustila výstavba nového závodu, ktorý bude možné ďalej rozširovať. Dva roky po začatí stavby vznikol na pozemku s rozlohou približne osem hektárov priamo pri diaľnici do Košíc rozsiahly komplex budov a hál s príslušnými vonkajšími zariadeniami. V prvej fáze výstavby vznikla hala s dĺžkou 210 metrov, šírkou 80 m a plochou 17 000 m2, ktorej súčasťou sú tri sekcie. V zlievarenskej hale sa nachádza šesť vysokotlakových odlievacích strojov so zatváracou silou 3 200 ton. Sú schopné vyrábať veľké a komplexné skrine spojok a prevodoviek pre hybridné vozidlá. V druhej sekcii sú k dispozícii plochy na logistické účely a podporu, ako napríklad kontrola kvality, údržba, prívod médií a energií. V tretej sekcii boli inštalované stroje na mechanické opracovanie odliatkov. Modulárny charakter pôdorysu bol navrhnutý s ohľadom na potreby a bohaté skúsenosti interných i externých odborníkov. Vedľa haly spoločnosť Handtmann postavila budovu s kancelárskymi priestormi a sociálnymi zariadeniami, v ktorej sa nachádzajú oddychové miestnosti, šatne a jedáleň. V prvej fáze výstavby našlo v Kechneci pracovné uplatnenie približne 160 pracovníkov.

Najmodernejšia technológia vysokotlakového odlievania pre hospodárnu a ekologickú výrobu

„Vďaka rozšíreniu svojich výrobných kapacít sa obchodná oblasť odlievania z ľahkých kovov zamerala na požiadavky v budúcnosti“, hovorí šéf firmy Thomas Handtmann. Komponenty z vysokotlakových odliatkov sú čoraz komplexnejšie, požiadavky na ich výkonnosť čoraz väčšie a nároky na udržateľné výrobné procesy čoraz vyššie. „Vo výrobnej pobočke v Kechneci sa technológom vysokotlakového odlievania a projektantom zariadení podarilo príkladným spôsobom zvládnuť neľahkú výzvu dosiahnuť rovnováhu medzi ekonomickým úspechom, ekologickosťou a spoločenskou zodpovednosťou. Použité najmodernejšie technológie zabezpečujú vyššiu efektivitu, kratšie procesné časy a vyššiu produktivitu pri výrobe odliatkov“, pochvaľuje si Thomas Handtmann.

Tento nový závod bol nevyhnutnosťou okrem iného aj pre veľkú zákazku od medzinárodného dodávateľa dielov pre automobilový priemysel. Na prianie zákazníka bude nová zlievareň umiestnená v bezprostrednej blízkosti jeho výrobnej prevádzky. Rozhodujúcim kritériom bola v prvom rade súhra rôznych výrobných pobočiek obchodnej oblasti. Takéto zákazky je možné zvládnuť len vďaka symbióze pobočiek v Biberachu a Kechneci a súvisiacim špecifikáciám podľa klasifikácie strojov. Nová pobočka rozšírila možnosti a vytvorila priestor na to, aby sa mohli zosúladiť požadované procesy v rámci reťazca vytvárania hodnôt v kombinácii s montážnymi závodmi koncových zákazníkov a výrobnými pobočkami zákazníkov. Vďaka tomuto medzinárodnému skĺbeniu môže spoločnosť Handtmann plniť budúce požiadavky a ďalej kráčať po ceste úspechu. „Celý projekt bol podporovaný veľmi dobrou spoluprácou medzi všetkými firmami a úradmi, ako aj našimi pracovníkmi z Košíc a Biberachu, čo v časoch koronakrízy v januári 2020 vôbec nebolo samozrejmosťou, a všetci sme stáli pred dosť veľkou skúškou“, vysvetľuje Wolfgang Schmidt, predseda vedenia obchodnej oblasti odlievania z ľahkých kovov. Na konci boli všetci úspešní a vytvorili tu na Slovensku úspešný východiskový bod na to, aby sa spoločnosť stala významným a atraktívnym zamestnávateľom.“

Projekt „Zelená zlievareň Kechnec“ presvedčila odbornú porotu a získala ocenenie „Sustainability Award in Automotive 2021“ (Cena za trvalú udržateľnosť v automobilovom priemysle 2021)

Pri projekte novostavby stálo vždy v popredí zameranie na ekológiu. V závode Kechnec vytvorila spoločnosť Handtmann jednu z najmodernejších zlievarní s mechanickým obrábaním v Európe, ktorá nastavuje nové štandardy z hľadiska trvalej udržateľnosti. Podniková skupina Handtmann získala ocenenie od skupiny ATZ/MTZ a spoločnosti Roland Berger „Sustainability Award in Automotive“ (Cena za trvalú udržateľnosť v automobilovom priemysle). Spomedzi celkovo 50 kandidátov z automobilového priemyslu bola za víťaza v kategórii „Operations“ (Prevádzky) zvolená spoločnosť Handtmann s projektom „Zelená zlievareň Kechnec – Handtmann nastavuje nové štandardy“.