Spoločnosť Handtmann dostáva ďalšiu megazákazku - novú zákazku v oblasti konštrukčných dielov

Copyright Bühler AG

Copyright Bühler AG

Spoločnosť Handtmann dostáva ďalšiu megazákazku - novú zákazku v oblasti konštrukčných dielov

Divízia Handtmann Light Metal Casting získala ďalšiu novú objednávku od významného nemeckého výrobcu OEM v oblasti konštrukčných dielov pre výrobný závod v Biberachu. Vďaka tejto zákazke sa spoločnosť Handt-mann stala prvou spoločnosťou TIER 1 v Európe, ktorá vyrába jednodielne odliatky v tomto rozmere komponentov. Zákazka v oblasti konštrukčných dielov potvrdzuje smerovanie a strategickú orientáciu spoločnosti Handtmann do budúcnosti.

S rozmermi približne 125 x 125 cm a veľmi tenkou hrúbkou steny ide o ďalší ukážkový projekt integrácie funkcií do veľkého jednodielneho tlakového odliatku. Vďaka jednodielnej konštrukcii bolo možné dosiahnuť maximálne zníženie počtu montážnych krokov a v tejto súvislosti sa vyhnúť zložitému následnému spracovaniu, ako je zváranie a frézovanie. Konečný výrobok sa bude používať v plne elektrickom vozidle SUV luxusnej triedy. To odráža strategické zameranie spoločnosti Handtmann na ponuku ľahkých konštrukčných riešení pre elektrické vozidlá.

Konkrétne nová zákazka zahŕňa výrobu surových dielov v závode v Biberachu. Začiatok sériovej výroby je naplánovaný na rok 2027 s trvaním 9 rokov. Prvé diely sa budú odlievať na novozriadenom megalomanskom odlievacom stroji už koncom roka 2024. 

Dirk Seckler (výkonný riaditeľ pre predaj a technický rozvoj divízie odlievania ľahkých kovov): "Vďaka veľmi úzkej spolupráci so zákazníkom sme opäť mohli prispieť našimi odbornými znalosťami v oblasti vývoja a realizovať návrh pre tlakové liatie. Práve tieto odborné znalosti a možnosť realizovať tento komponent na našom 6 100-tonovom megalitickom stroji v závode v Biberachu nám poskytli výhodu oproti konkurencii."  

Andreas Würzer (vedúci technického vývoja divízie odlievania ľahkých kovov): "Na základe požiadaviek zákazníka sme vyvinuli konštrukciu, ktorá znižuje počet montážnych krokov s cieľom zjednodušiť proces a vyhnúť sa prácnemu spájaniu a následnému spracovaniu, ako je zváranie a frézovanie. Vzhľadom na vysoké rozmerové požiadavky a technické výzvy sme museli s naším vývojovým oddelením preskúmať a v niektorých prípadoch nanovo definovať limity. Veľká vďaka patrí celému projektovému tímu."