Skupina Handtmann odlievanie z ľahkých kovov na Slovensku buduje nový výrobný závod

Tlačová správa podnikovej skupiny Handtmann

Skupina Handtmann odlievanie z ľahkých kovov na Slovensku buduje nový výrobný závod.

Pri príležitosti slávnostného spustenia výstavby v Kechneci dňa 23. augusta 2019 boli medzi pozvanými hosťami okrem zamestnancov a vedúcich pracovníkov zo strany zákazníka a podnikovej skupiny Handtmann aj miestni politickí činitelia a predstavitelia z oblasti vzdelávania. (Zdroj: Handtmann)

Skupina Handtmann odlievanie z ľahkých kovov na Slovensku buduje nový výrobný závod

Biberach, 26. 8. 2019 – Obchodná divízia podnikovej skupiny Handtmann zameraná na odlievanie z ľahkých kovov rozširuje svoje výrobné kapacity. Asi 20 kilometrov od existujúceho závodu v Košiciach (Slovensko) rastie nová zlievareň v Kechneci. Dňa 23. augusta 2019 sa slávnostne spustila výstavba nového závodu zameraného na výrobu hliníkových odliatkov tlakovým odlievaním a mechanické spracovanie, ktorý bude možno ďalej rozširovať. Skúšobná prevádzka by mala byť spustená už v roku 2020 a následne v roku 2021 riadna výroba. Spoločnosť Handtmann investuje do novostavbu celkom 90 miliónov EUR.

V prvej fáze výstavby vznikne hala s dĺžkou 210 metrov a plochou 18 000 m2. Jej súčasťou budú tri sekcie. V sekcii na odlievanie sa bude nachádzať šesť strojov na tlakové odlievanie s uzatváracou silou 3 200 ton. V druhej sekcii budú umiestnené stroje na mechanické opracovanie odliatkov. V poslednej sekcii budú k dispozícii plochy na logistické účely a podporu, ako napríklad testovanie kvality, údržba, dodávanie médií a energie. Modulárny charakter pôdorysu bol navrhnutý s ohľadom na potreby a bohaté skúsenosti interných i externých odborníkov. Vedľa toho spoločnosť Handtmann prevedie budovu s kancelárskymi priestormi a sociálnymi zariadeniami, v ktorej sa bude nachádzať jedáleň, oddychové miestnosti a šatne. V prvej fáze výstavby nájde v Kechneci pracovné uplatnenie približne 160 pracovníkov.

Tento nový závod sa stal nevyhnutnosťou vzhľadom na veľkú zákazku od medzinárodného dodávateľa dielov pre automobilový priemysel. V Kechneci bude spoločnosť Handtmann odlievať a opracovávať až 800 000 skríň spojok pre novú generáciu vozidiel s predným pohonom. Na prianie zákazníka bude nová zlievareň umiestnená v bezprostrednej blízkosti jeho výrobnej prevádzky. Spoločnosť Handtmann pozemok získala už v roku 2006, čím zabezpečila potrebnú plochu.

Ako to už pri takýchto projektoch obvykle býva, aj projektový tím spoločnosti Handtmann pracuje v rámci mantinelov napätého časového plánu. Približne rok po slávnostnom spustení výstavby má byť hala pripravená tak, aby bolo možné začať s montážou zariadení. Prvé odlievanie v novej prevádzke má takisto prebehnúť už v roku 2020, aby mal zákazník dostatočne včas k dispozícii príslušné skúšobné diely. V roku 2021 sa počíta so spustením riadnej výroby.